اصابت موشک‌های سپاه به عین الاسد از داخل پایگاه 62

اولین فیلم از لحظه اصابت موشک‌های سپاه به عین الاسد از داخل پایگاه
1398/10/23 خبری
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است