دوره IT - روش توسعه معماری 7

The Architecture Development Method - دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در :https://farinmedia.ir/pluralsight-an-overview-of-enterprise-and-it-architecture-9-2/
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است