انواع دانشگاه ها در آلمان تحصیل در آلمان Universität Hochschule Fachhochschule 11

عضو کانال شویدتمام درس ها در سایت زیر در دسترس شماست alle Lektionen: https://www.deutschpersischtv.com
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است