آهنگ نفرین از محسن یگانه 26

نگو بارگران بودیم و رفتیمنگو نامهربان بودیم و رفتیمآخه این ها علت محکمی نیستبگو با دیگران بودیم و رفتیم
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است